W związku ze zmianą statutu Stowarzyszenia, zapraszamy do zapoznania się z proponowanymi zmianami. Propozycje zmian w statucie przyjmowane są w sekretariacie stowarzyszenia (ul.Narutowicza 2) do dnia 11.03.2016 r. Z nowym statutem można zapoznać się tutaj.

Comments are closed.