Wyniki badań z 2019 r.organizowanych przez Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota przy udziale finansowym Urzędu Miasta Nowego Sącza.

Rodzaj badań:

badania przeciw nowotworowe 120 mężczyzn po 45 r.życia z Miasta Nowego Sącza – 40 osób zagrożonych-/wysokie stężenie PSA/ 33,33%,
badania przeciw miażdżycowe 120 mężczyzn – 34 osoby zagrożone/wysoki
poziom glukozy i cholesterolu / 28,33 %.

Organizator badań Teresa Kwak

Comments are closed.