Władze

Stowarzyszenia Nowosądecka Wspólnota

ZARZĄD SNW od 13.04.2016 r.

Tadeusz Nowak
Tadeusz Nowak
Prezes Stowarzyszenia Nowosądecka Wspólnota
Absolwent AGH w Krakowie. Jako nauczyciel zawodu, pracował w Technikum Kolejowym w Nowym Sączu, gdzie dał się poznać, jako znakomity pedagog i przyjaciel młodzieży. Potrafi umiejętnie łączyć pracę zawodową z działalnością społeczną, której poświęca wiele czasu. W 2002 r. wyborcy powierzyli mu mandat radnego, który piastował przez cztery lata. Jako radny przewodniczył Komisji Praworządności Rady Miasta Nowego Sącza. Od samego początku założenia naszego Stowarzyszenia jest aktywnym jego członkiem. W 2012 r. na Walnym Zebraniu Członków wybrany został wiceprezesem Zarządu Stowarzyszenia Nowosądecka Wspólnota, Podejmuje wiele działań związanych z pomocą materialną dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce. Przewodniczy Społecznemu Komitetowi Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Sączu.
Beata Zmieniewicz
Beata Zmieniewicz
Wiceprezes Stowarzyszenia Nowosądecka Wspólnota
Absolwentka II LO im. Mari Konopnickiej w Nowym Sączu i Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja Kraków – studia wyższe magisterskie dzienne – mgr inż. technologii żywności. Studia podyplomowe: Akademia Rolnicza Poznań – Żywienie Człowieka, Uniwersytet Wrocławski – Informatyka, PWSZ Nowy Sącz Zarządzanie i Kierowanie Szkołą. Dyplomowana nauczycielka teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Sączu.

Teresa Kwak
Teresa Kwak
Sekretarz Stowarzyszenia Nowosądecka Wspólnota
Absolwentka UMCS w Lublinie, mgr biologii z kwalifikacjami pedagogicznymi. Studia podyplomowe z organizacji i zarządzania oświatą ukończone dwukrotnie na WSP w Krakowie. W przeszłości asystent techniczny na UMCS w Lublinie, następnie nauczyciel biologii i Gminny Dyrektor w Łukowicy, oraz wieloletni starszy wizytator w Kuratorium Oświaty i Wychowania Nowym Sączu nadzorujący szkoły podstawowe, licea ogólnokształcące i placówkiwki niepubliczne. Uzyskała II stopień specjalizacji z zarządzania oświatą. Wykładowca dydaktyki i pedagogiki na kursach dla instruktorów nauki jazdy w MORD, Ośrodku Szkoleniowym Litwiński, oraz na kursach pedagogicznych w ZDZ, IRZ, Cechu Rzemiosł Różnych w Nowym Sączu.
Iwona Sokołowska - Sromek
Iwona Sokołowska - Sromek
Skarbnik Stowarzyszenia Nowosądecka Wspólnota

  • Bogumiła Oleksy – członek
  • Gruca Władysław- członek
  • Marian Farun- członek
  • Stanisław Kaim- członek
  • Krzysztof Klimek- członek