Uroczysta Gala konkursu „Społecznik – Wolontariusz Roku 2015” odbyła się 5 grudnia 2015 roku – z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariatu. Honory gospodarza czynił przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch w towarzystwie wiceprzewodniczących Rady Miasta Nowego Sącza Tomasza Cisonia i Michała Kądziołki. Gośćmi uroczystej Gali byli senator RP Stanisław Kogut, poseł na Sejm RP Jan Duda, burmistrz Grybowa Paweł Fyda, przewodniczący Rady Miasta Grybowa Józef Góra oraz przedstawiciele służb mundurowych.

Zabierając głos przewodniczący Stowarzyszenia Nowosądecka Wspólnota Tadeusz Nowak nawiązał do historii powstania konkursu, podkreślił,że kolejne edycje konkursu cieszą się coraz większym zainteresowaniem o czym świadczy liczba oddanych 105 111 głosów w obecnej edycji. Organizatorami Konkursu tegorocznej edycji byli: Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota, Rada Powiatu Nowosądeckiego, Rada Miasta Nowego Sącza. Nad przebiegiem konkursu czuwała Kapituła w skład, której wchodzili obecni i byli przewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Nowosądecka Wspólnota i nowosądeckiego oddziału Gazety Krakowskiej.

Od strony technicznej nad przebiegiem Konkursu czuwał sekretarz Kapituły Andrzej Orchel. Kapituła do konkursu „Społecznik-Wolontariusz Roku 2015” nominowała 20 osób po pięć osób na Społecznika i Wolontariusza z powiatu nowosądeckiego i miasta Nowego Sacza. Na które mieszkańcy miasta i Ziemi Sądeckiej oddali 105 111 głosów. Głosując poprzez internet i kuponowo. Podczas Gali nominowani zostali wyróżnieni okolicznościowymi adresami i nagrodami ufundowanymi przez Radę Powiatu Nowosądeckiego i Radę Miasta Nowego Sącza.

Laureatami tegorocznej edycji konkursu zostali w kategorii: SPOŁECZNIK Roku z powiatu nowosadeckiego Katarzyna DUBIEL(nauczycielka Gimnazjum w Barcicach), z miasta Nowego Sącza Krystyna KRONENBERGER (prezes Nowosądeckiego Stowarzyszenia”AMAZONEK”im.H.Włodarczyk z Nowego Sącza), – WOLONTARIUSZ Roku z powiatu nowosądeckiego Aleksandra OLEKSY(uczennica Gimnazjum w Grybowie) i Martyna Lipińska(uczennica II LO im.M.Konopnickiej w Nowym Sączu) z miasta Nowego Sącza.

Beneficienci zostali uhonorowani statuetkami i nagrodami, które wręczali przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch i wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza Tomasz Cisoń i Michał Kądziołka, którym asystował przewodniczący Stowarzyszenia Nowosądecka Wspólnota Tadeusz Nowak.Galę uświetnił występ zespołu wokalnego z Warsztatów Terapii Zajęciowej „MADA” a poprowadził ją Andrzej Zarych z nowosądeckiego starostwa.

Comments are closed.