"SPOŁECZNIK - WOLONTARIUSZ 2015"

BEZCZYNNOŚĆ ZNIEWALA-INTELEKTUALNIE I DUCHOWO ABY BYĆ WOLNYM , TRZEBA DZIAŁAĆ
- Autor nieznany

$mani_20661-compressedSzanowni Państwo, 

Nasi SPOŁECZNICY w czynieniu dobra działają bezinteresownie. Kierują swoją pomoc zarówno w stronę konkretnych osób jak i całych środowisk.  Dają wsparcie, pomagają uwierzyć w sens życia. Podejmują się zadań na rzecz rozwoju mniejszych lub większych społeczności. Ich działalność przynosi ulgę w cierpieniu, pociechę, radość poczucie więzi z ludzką wspólnotą, wyzwalanie ambicji i odwagi w stawianiu czoła problemom.

Nasi WOLONTARIUSZE, za swoją znaczoną trudem a czasem poświęceniem pracę nie biorą wynagrodzenia materialnego. Mając jednak świadomość jej wartości możemy wynagrodzić uznaniem, nadaniem poczucia satysfakcji i ważności  misji. Może tego w swojej szlachetności nie oczekują, ale okażmy wdzięczność za czynienie dobra w naszym otoczeniu.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń nazwisk Ludzi Aktywnie Dobrych do Konkursu SPOŁECZNIK – WOLONTARIUSZ ROKU 2015 organizowanego przez Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota.

Kupony prosimy przesyłać na adres siedziby Stowarzyszenia Nowosądeckiej Wspólnoty (Nowy Sącz, ul. Narutowicza 2) lub do redakcji „Gazety Krakowskiej” (Nowy Sącz, ul. Kochanowskiego 14).

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie. Liczymy na zainteresowanie się naszą inicjatywą i jej rozpropagowanie.

Skład Kapituły Konkursu „SPOŁECZNIK WOLONTARIUSZ ROKU 2015”

Zygmunt Paruch – Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego
Bożena Jawor – Przewodnicząca Rady Miasta Nowego Sącza

Członkowie – byli Przewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego

Wiesław Basta
Jacek Chronowski
Artur Czernecki

Jan Duda
Grzegorz Dobosz
Stanisław Kaim
Ludomir Krawiński

Maciej Kurp
Piotr Lachowicz
Andrzej Orchel
Stanisław Śmierciak
Stanisław Wanatowicz
Jerzy Wituszyński

Harmonogram Harmonogram Konkursu „SPOŁECZNIK – WOLONTARIUSZ 2015”

1 października 2015 r. – ROZPOCZĘCIE KONKURSU

od 1 do 28 października /do godz. 24.00/ – zgłaszanie osób do konkursu. (do 28 października /włącznie do godz. 24.00/ – kupony mają być dostarczone do biura Stowarzyszenia SNW lub do Redakcji GK w N. Sączu).

od 1 do 28 października /do godz.24.00/ głosowanie na osoby zgłoszone. (do 28 października /włącznie – do godz. 24.00/- kupony mają być dostarczone do biura Stowarzyszenia SNW lub do Redakcji GK w N. Sączu).

od 1 do 30 listopada /do godz. 24.00/ – głosowanie na osoby nominowane. (do 2 grudnia /włącznie – do 14.00/ – kupony mają być dostarczone do biura Stowarzyszenia SNW lub do Redakcji GK w N. Sączu).

5 grudnia 2015 r. – ogłoszenie laureatów /na uroczystej gali/.

***

OSOBY ZGŁOSZONE

Krystyna Kronenberger -prezes NOWOSĄDECKIEGO STOWARZYSZENIA AMAZONEK to osoba całkowicie oddana kobietom chorym na raka ,osoba która jak nikt inny rozumie potrzeby chorych kobiet a ma ich ponad 80 gdyż ta choroba ją też dotknęła. Dzięki jej ogromnemu zaangażowaniu i poświęceniu otrzymane od szpitala pomieszczenia zostały wyremontowane i doposażone w sprzęt rehabilitacyjny zadbała też o pomieszczenia socjalne. Cały swój czas poświęca Amazonkom a mogłaby go przeznaczyć na swoje pasje (ma ich dużo). Rehabilitacja to priorytet dla nie, jednak zdobywa środki i organizuje wyjazdy i spotkania integracyjne by dać choć odrobinę radości osobą chorym. Ta drobna kobieta ma ogromne serce, serce pełne dobroci i szacunku do drugiego człowieka, każdemu potrzebującemu poda pomocną dłoń. Jedyną i wyłączną zapłatą za wszystko co robi a robi bardzo wiele jest słowo DZIĘKUJĘ i radość innych. Można powiedzieć o niej społecznik stu procentowy.

Zenon Kruczek – od 1998 roku radny Rady Gminy Kamionka Wielka. Obecnie Przewodniczący  Rady. Inicjator i współorganizator wielu przedsięwzięć służących społeczności gminy. Bierze czynny udział w procesie inwestycyjnym związanym z kanalizacją Kamionki Wielkiej.  Aktywny działacz Związku Pszczelarskiego.  Bierze czynny udział w życiu kulturalnym lokalnej społeczności. Wrażliwy na ludzkie potrzeby i problemy. Nigdy nie odmawia pomocy tym, którzy takowej potrzebują i o pomoc się zwracają. Wspiera działalność placówek oświatowych, a szczególnie prowadzonych przez Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota- przedszkola, klubu dziecięcego i świetlicy środowiskowej. Bierze aktywny udział, często poświęcając własny czas i energie, we wszystkich inicjatywach i przedsięwzięciach na terenie gminy Kamionka Wielka. Prawdziwy Społecznik.

Małgorzata Paluch – Pani Małgosia od kilku lat jest opiekunem KLUBU INTEGRACJI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ W Nowym  Sączu bezgranicznie poświęca swój czas prywatny na wymyślanie  ,i pozyskiwanie funduszy realizowanie działań aktywizujących swoich podopiecznych.W naszym Klubie każdy znajdzie coś dla siebie.W niejednym sądeckim domu /i zagranicą też/ znajdują się piękne przedmioty zdobione  techniką decupage ,to właśnie Pani Małgorzata zaraziła nas tą pasją .Oprócz wielu zajęć oddała nam swoje serce” po godzinach” ,jej telefon jest  do naszej dyspozycji 24 godziny na dobę.Nie jest to pewnie łatwe bo sama pracuje zawodowo ma rodzinnę, a klubowicze  są „aniołkami” wymagającymi .Zaraża nas pozytywną energią i dba aby  na przekór trudnościom seniorkom chciało się chcieć. Chwała jej za  i za wszystko inne.

Iwona Romaniak – jest prezesem Zarządu Małopolskiej  Fundacji Przyjaźni Polsko – Ukraińsko – Słowackiej „Braterstwo” z siedziba w Krynicy – Zdrój. Bardzo angażuje się we wszystkie przedsięwzięcia naszej fundacji, często kosztem życia rodzinnego czy też zawodowego. A że poświęca ogrom czasu na tą działalność przykładem niech będzie informacja co organizowała nasza fundacja w roku 2015 . Kilkukrotnie gościliśmy grupy dzieci z Ukrainy których rodzice walczą w strefie ATO na wschodzie Ukrainy, zajmowaliśmy się wymianą szkolnej młodzieży polsko – ukraińskiej ( były to wymiany kulturalne oraz sportowe ). Na zaproszenie fundacji „Braterstwo” przebywali w Polsce artyści z Ukrainy którzy wspólnie z artystami polskimi promowali rękodzieło artystyczne. Dorośli prowadzili master klasy malarstwa, kowalstwa artystycznego, malarstwa na jedwabiu czy też wypalania obrazów i biżuterii z emalii. Odbywało się to w Krynicy – Zdój oraz w Wysowej. Natomiast młodzi adepci tej sztuki razem z dziećmi z Polski brały udział w plenerze malarskim pt. „Krynica jest piękna”. Na zaproszenie naszej fundacji młodzi mieszkańcy Lwowa, Winnicy i Chmielnika ( partnerskie uzdrowisko Krynicy – Zdrój na Ukrainie )  występowali  podczas majówki w Krynicy, podczas festiwalu „Dzieci Ziem Górskich” w Nowym Sączu, Piwnicznej oraz na Watrze Łemkowskiej w Zdyni.  Młodzież ta śpiewała i tańczyła także w Gorlicach, Radomiu, Warszawie, na dożynkach gminy Krynica – Zdrój w Polanach, w Nawojowej oraz podczas Festiwalu Biegowego w Krynicy – Zdrój. W dalszym ciągu prowadzimy akcję humanitarną dla Ukrainy zbierając leki, opatrunki, odzież, książki dla  Polonii zza naszej wschodniej granicy oraz zabawki dla biednych dzieci. We wszystkich wspomnianych przedsięwzięciach bardzo aktywnie uczestniczy Pani Iwona Romaniak której wielkie serce poznały setki  osób współpracujących z naszą fundacją. Rzecz jasna wszelkie jej działania są bezinteresowne a bywa czasami, że sama ponosi koszty pewnych działań, ale taka już rola społecznika. Stąd nasza nominacja Iwony Romaniak na zaszczytny tytuł „Społecznik – wolontariusz 2015”

Karolina Siedlarz –  uczennica klasy III gimnazjum Zespołu Nr 2 w Kamionce Wielkiej Krótkie uzasadnienie: Karolina jest dobrym wolontariuszem, wrażliwa, życzliwa, chętna do pomocy, otwarta na innych, zaangażowana w zlecone jej zadania. Powierzone zadania wykonuje sumiennie i rzetelnie.

Alicja Nowak – Uczennica III klasy gimnazjum Zespołu Szkół w Kamionce Wielkiej. Alicja jest otwarta na potrzeby innych, wrażliwa i życzliwa. Chętna do pomocy, zaangażowana w zlecone jej zadania. Powierzone zadania wykonuje rzetelnie i sumiennie. Często udziela się w Niepublicznym Przedszkolu AKADEMIA UŚMIECHU w Kamionce Wielkiej.

Faustyna Niepsuj – uczennica klasy III gimnazjum w Grybowie. Jest wolontariuszką Szkolnego Koła Caritas. Wrażliwa na potrzeby innych. Kilka razy w tygodniu odwiedza chorych w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Grybowie. Uczestniczyła w świątecznych zbiórkach żywności, zjazdach SKC i pozostałych akcjach organizowanych przez SKC i Caritas parafii.

Małgorzata Klocek – uczennica klasy III gimnazjum w Grybowie. Wieloletnia aktywna wolontariuszka Szkolnego Koła Caritas. Otwarta na potrzeby innych. Kilka razy w tygodniu odwiedza chorych Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Grybowie. Uczestniczyła świątecznych zbiórkach żywności Organizowanych przez Caritas w parafii i SKC oraz innych akcjach i zjazdach SKC.

Marta Bairaktar – Uczennica III klasy gimnazjum Zespołu Szkół Nr 2 w Kamionce Wielkiej Jako Wolontariuszka wykonuje powierzone zadania sumiennie i rzetelnie . Wykazuje przy tym wiele cierpliwości i wyrozumiałości. Bezinteresowne zaangażowanie w chęci niesienia pomocy , jak i cała postawa Wolontariusza  godna  jest pochwały.

Aleksandra Oleksy – uczennica III klasy gimnazjum w Grybowie. Aktywna i otwarta na potrzeby innych. Wolontariuszka Szkolnego Koła Caritas. Zaangażowana w harcerstwo od VI klasy szkoły podstawowej (Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”, Federacja Skautingu Europejskiego). Zaangażowana w działalność misyjną (Młodzi Dla Misji). Uczestniczyła w świątecznych zbiórkach żywności dla ubogich, zbiórkach pieniędzy (kiermasze, sprzedaż stroików świątecznych) na pomoc dla harcerek, które nie mogą pojechać na obozy z powodów finansowych. Odwiedzała chorych Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Grybowie z życzeniami świątecznymi i upominkami. Brała udział w zbiórkach pieniędzy na kraje misyjne (akcja serce za serce). Wolontariuszka Światowych Dni Młodzieży.

Dorota Kulpa – Uczennica III klasy gimnazjum w Zespole Szkół Nr 2 w Kamionce Wielkiej. Społeczność uczniowska wybrała ją na Przewodniczącą Szkolnego Samorządu Uczniowskiego. Udziela się m. in. w Niepublicznym Przedszkolu AKADEMIA UŚMIECHU w Kamionce Wielkiej, We wszystkich swoich działaniach dała się poznać jako osoba zdyscyplinowana, poważnie traktująca swoje zadania. Wrażliwa, otwarta na potrzeby innych, chętna do pomocy.

Grażyna Igielska – uczennica III klasy gimnazjum w Grybowie. Aktywna i otwarta na potrzeby innych. Wolontariuszka Szkolnego Koła Caritas. Zaangażowana w harcerstwo, działalność na rzecz misji. Wolontariuszka Światowych Dni Młodzieży. Uczestniczyła w świątecznych zbiórkach żywności dla ubogich, zbiórkach pieniędzy na dzieci z krajów misyjnych, zbiórkach pieniędzy na obozy dla harcerzy i wielu innych akcjach organizowanych przez harcerzy i  SKC w Grybowie.

Barbara Jamro – uczennica II klasy gimnazjum w Grybowie. Wrażliwa i otwarta na potrzeby innych. Wolontariuszka Szkolnego Koła Caritas. Co tydzień odwiedza chorych, mieszkańców Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Grybowie. Rozmawia z nimi, robi zakupy. Uczestniczyła w organizacji zjazdu SKC i wielu innych akcjach pomocy innym.

Magdalena Sekuła – uczennica II klasy gimnazjum w Grybowie.Otwarta i wrażliwa na potrzeby innych. Wolontariuszka Szkolnego Koła Caritas. Brała udział w świątecznych zbiórkach żywności i innych akcjach organizowanych przez SKC. Co tydzień odwiedza chorych Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Grybowie. Rozmawia z nimi, robi zakupy. Z okazji świąt przygotowała dla nich kolędowanie.

Magdalena Aleksander – uczennica II klasy gimnazjum w Grybowie. Wrażliwa i otwarta na potrzeby innych. Wolontariuszka Szkolnego Koła Caritas. Uczestniczyła w zbiórkach żywności, makulatury i innych akcjach organizowanych przez SKC. Co tydzień odwiedza chorych Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Grybowie. Rozmawia z nimi, robi zakupy. Na święta organizowała dla nich kolędowanie. Członek Młodzieżowego Chóru Parafialnego.

Weronika Furtak – uczennica II klasy gimnazjum w Grybowie. Otwarta i wrażliwa na potrzeby innych. Wolontariuszka Szkolnego Koła Caritas. Uczestniczyła w zbiórkach żywności, makulatury i wielu innych akcjach organizowanych przez SKC. Co tydzień odwiedza chorych Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Grybowie. Rozmawia z nimi, robi zakupy. Na święta uczestniczyła w organizacji wigilii dla chorych i wspólnym kolędowaniu.

Grażyna Igielska – Jest pomocna. Udziela się przy pracach w parafii.

Magdalena Aleksander – Magdalena jest osobą solidną i łatwo się nie poddaje. Jest mądra i ma dużo różnych pomysłów.

Katarzyna Plata – Uczennica III klasy Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu. Działa w Szkolnym Klubie Wolontariatu biorąc udział  w wolontariacie stałym i akcyjnym. W ramach tego pierwszego przez rok współpracowała z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Starym Sączu i biblioteką liceum, do którego uczęszcza.  Obecnie pracuje  w świetlicy Szkoły Podstawowej w Starym Sączu oraz  Przedszkolu Samorządowym w Jazowsku (nieprzerwanie od trzech lat). Poświęca innym swój czas nawet podczas wakacji czy ferii. Już od dwóch lat udziela się jako wolontariuszka na  półkoloniach i zimowiskach organizowanych przez Stowarzyszenie Sursum Corda. Również od dwóch lat wyjeżdża do Żmiącej, gdzie pracuje jako wolontariuszka podczas kolonii letniej dla dzieci z domów dziecka i rodzin zagrożonych organizowanej przez Dzieło Pomocy Dzieciom Fundację Ruperta Mayera. Bierze udział w projektach kierowanych do młodzieży „Z kulturą za pan brat”, „Działam – bo lubię”.  Jest osobą pełną energii, dla której nie ma rzeczy niemożliwych. Sprawdza się w każdej sytuacji i zawsze można na Nią liczyć.

Leszek Macheta – Jest trenerem siatkarzy SKPS Dunajec- MPW  Nowy Sącz. Mocno oddany idei krzewienia kultury fizycznej. Wiele działań społecznych szczególnie dla dzieci i młodzieży.

 Kazimierz Sas – Długoletni Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Nowym Sączu. Wieloletni działacz społeczny. Oddany pracy na rzecz dzieci i młodzieży ale też osób starszych. Zawsze służy swoim czasem i doświadczeniem na rzecz drugiego człowieka. Wspólpracuje z wieloma organizacjami społecznymi.
Jan Berowski – uczeń IV klasy Technikum Leśnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu. Od kilku lat działa w Szkolnym Klubie Wolontariatu. Współpracuje z Powiatową i Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną im. Wiktora Bazielicha  oraz Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu. Angażuje się we wszystkie akcje organizowane na terenie szkoły i poza nią, m.in.: spotkania z dziećmi ze Szkoły Podstawowej, zbiórki żywności dla potrzebujących, Dzień Dziecka, spotkanie wigilijne dla osób starszych ( w ramach współpracy z Liceum Ogólnokształcącym w Starym Sączu). Jest odpowiedzialny, a przede wszystkim bardzo wrażliwy na krzywdę drugiego człowieka.
Bogumiła Oleksy – Pani Bogusia Jest osobą która pomaga dzieciom  z rodziń niezamożnych. Jest Przewodniczącą Rady Stypendialnej Stowarzyszenia Nowosądecka Wspólnota. Pomoc jest w formie przyznawanych stypendiów uczniom osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, mających inne szczególne osiągnięcia w szkole – dla których pomoc finansowa jest niezbędna dla dalszego kształcenia. Wszystko to robi społecznie. Też udziela się działając w Uniwersytecie III Wieku w Nowym Sączu.
Grażyna Cempa – Pulit – Sekretarz Nowosądeckiego Terenowego Związku Piłki Siatkowej w Nowym Sączu. Organizatorka wielu zawodów lekkoatletycznych, biegów przełajowych oraz rozgrywek halowej piłki nożnej i rozgrywek siatkarskich dla młodzieży.
Maria Karolska – Pani Maria od 40 lat jest aktywną działaczką Koła Gospodyń Wiejskich w Ptaszkowej, a od 6 lat pełni funkcję przewodniczącej Koła. Pani Maria zachęca do działalności społeczność lokalną i organizacje działające na terenie gminy. Z jej inicjatywy, przy finansowym wsparciu Urzędu Gminy w Grybowie, zostały uszyte i wyhaftowane regionalne stroje lachowskie dla dziecięcych zespołów regionalnych. Maria Karolska jest oddana kultywowaniu lokalnych tradycji przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Dowodem na to jest przygotowanie inscenizacji „Wesela Ptaszkowskiego” budzącego zachwyt i uznanie mieszkańców Ptaszkowej oraz turystów. Z wielkim zaangażowaniem włącza się w promowanie sportów obronnych i strzelectwa sportowego wśród społeczności lokalnej Ziemi Sądeckiej. Maria Karolska angażuje się w organizowanie imprez, zawodów sportowo-rekreacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych. Intensywnie współpracuje z Klubem Ligi Obrony Kraju „Snajper” NEWAG SA. Nowy Sącz. Za swe dotychczasowe osiągnięcia i pracę społeczną została uhonorowana m.in.: Srebrnym i Złotym Jabłkiem Sądeckim Starosty Nowosądeckiego, Honorową Odznaką za Wybitne Zasługi dla LOK, Złotym Medalem za Zasługi dla LOK, Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, Honorową Odznaką Przyjaciela Dzieci”.
Dorota Zając – od 2011 r. aktywnie działa jako wolontariuszka Lokalnego Centrum Wolontariatu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu. Pomimo aktywności zawodowej poświęca swój wolny czas na niesienie bezinteresownej pomocy na rzecz dzieci z rodzin objętych pomocą tut. Ośrodka oraz niepełnosprawnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Sączu. Pomaga dzieciom w nauce, uczy aktywnego i ciekawego spędzania czasu wolnego, przekazuje pozytywne wzorce zachowań. Niewątpliwie nie jest jej obojętny los drugiego człowieka. Swoim zaangażowaniem, ciepłem i otwartym sercem sprawia, że na twarzach dzieci gości uśmiech.
Marcin Półtorak – jest wieloletnim działaczem społecznym. Szczególnie zaangażowanym w działalność Stowarzyszenia Nowosądecka Wspólnota w Nowym Sączu. Organizator wielu turniejów a szczególnie w tenisa stołowego dla pasjonatów tej dyscypliny sportu. Uczestniczy także w pracach w Radzie Stypendialnej SNW. Społecznik „z krwi i kości”.
Patryk Wicher – to osoba młoda i bardzo zaangażowana, która wraz z grupą przyjaciół realizują bezinteresownie wiele projektów kierowanych do społeczności lokalnej. Jest od wielu lat zaangażowany w promocję idei wolontariatu, trzeciego sektora, społeczeństwa obywatelskiego oraz w przełamywanie barier i aktywizację osób niepełnosprawnych. Jest on przykładem osoby aktywnej i otwartej na drugiego człowieka. Dzięki działaniu Stowarzyszenia ORION oraz m.in. Komisji Integracji z Niepełnosprawnymi przy PPTK Beskid w Nowym Sączu promowana jest aktywna postawa działalności obywatelskiej, a co więcej inicjowane są działania kierowane do drugiego człowieka. Ponadto Patryk Wicher jest bardzo aktywnym społecznikiem oraz wolontariuszem w wielu akcjach społecznych. Jest również osobą oddaną w pracę  na rzecz samorządu lokalnego.
Kamil Olesiak – jest studentem I roku budownictwa na Politechnice Rzeszowskiej, ceremoniarz w Parafii Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu. Wieloletni lektor i współorganizator oraz opiekun na koloniach, rajdach, oazach. Animator kultury i ministrantów. Jeden z młodych koordynatorów ŚDM 2016 w dekanatach Miasta Nowego Sącza. Członek i wieloletni wolontariusz Stowarzyszenia ORION. Zaangażowany  i poświęcający swój wolny czas jako wolontariusz. W pierwszej edycji budżetu obywatelskiego przygotował wraz z partnerami innowacyjny projekt, pt. Aktywny Nowy Sącz. Młody człowiek, który posiada wielkie serce.
Anna Pych – Pani Anna jest działaczką społeczną od 2018 roku, jest założycielką fundacji „Będzie Dobrze”, nauczycielem i wykładowcą. Zawsze pomocna i wrażliwa na nieszczęście innych. Organizuje imprezy charytatywne i akcje dobroczynne na terenie powiatu nowosądeckiego. W ramach działalności fundacji prowadzi wolontariat. Współpracuje z wieloma organizacjami i wraz z nimi realizuje projekty. Człowiek o wielkim sercu.

Joanna Florian – Uczennica klasy III LO w Starym Sączu. W wolontariacie działa bardzo prężnie od trzech lat. Współpracuje ze świetlicą środowiskową w Jazowsku. Bierze udział również w wolontariacie akcyjnym: andrzejki i zabawa karnawałowa w SP w Starym Sączu, festyn rodzinny w Starym Sączu, koncerty charytatywne, półkolonie i zimowiska organizowane przez Sursum Corda, to najważniejsze spośród akcji, w których Joasia  się udzielała.

Barbara Kałuzińska – uczennica III klasy LO w Starym Sączu. Bierze udział w wolontariacie stałym i akcyjnym. Współpracowała z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Starym Sączu. Od trzech lat udziela się  w Przedszkolu Samorządowym w Jazowsku.  Jest obecna  prawie na każdej akcji organizowanej przez Szkolny Klub Wolontariatu.. Brała również udział w .półkolonii i zimowisku organizowanym przez Stowarzyszenie Sursum Corda.  Działa w projektach dla młodzieży „Z kultura za pan brat”,  ” Działam, bo lubię”.

Dominika Ostrówka – uczennica klasy II LO w Starym Sączu. Współpracowała ze schroniskiem dla zwierząt w Starym Sączu.  Brała i nadal bierze udział w wolontariacie akcyjnym np: „Akcja – serce – sercu”, koncert charytatywny dla Olivki, koncert noworoczny, andrzejki i zabawa karnawałowa w SP w Starym Sączu, Góra Grosza, Międzynarodowy Turniej Skolika.  Wykorzystuje swój talent malarski tworząc plakaty promujące akcje SKW. Uczestniczyła w projekcie ” Z kulturą za pan brat”, obecnie przygotowuje wigilię dla osób samotnych w ramach projektu” Działam, bo lubię”.

Klaudia Zerka – uczennica klasy II LO w Starym Sączu. Współpracuje z biblioteką szkolną, bierze również udział w wolontariacie akcyjnym. Nie ma wydarzenia, w którym Klaudia się nie udzielała bądź nie udziela, koncerty charytatywne, zabawy andrzejkowe czy karnawałowe dla dzieci, zbiórki pieniężne. Uczestniczyła w zimowisku organizowanym przez Stowarzyszenie Sursum Corda. Brała udział w projekcie ” Z kulturą za pan brat”, obecnie w ramach projektu „Działam, bo lubię przygotowuje  wigilię dla osób samotnych. Prowadzi kronikę Szkolnego Klubu Wolontariatu.

Bogumiła Kałużny – Pani Bogusia to „społeczniczka wielkiego formatu”. Między innymi organizowała lub uczestniczyła m.in.

– Organizacja ferii zimowych w latach 80-tych w ramach telewizyjnej akcji „Lodowisko w każdej szkole ” (organizacja wody, nocne wylewanie wody i wyrównywanie nawierzchni),

– Prowadzenie Klubu dla Młodzieży w budynku starej szkoły (andrzejki, ostatki, codzienne gry i zabawy, prowadzenie bufetu) w latach 70-tych,

– Czyn społeczny – kopanie i doprowadzenie wodociągu do szkoły,

– Kuligi dla dzieci i młodzieży,

– Grała w reprezentacji Zabełcza w tenisa stołowego w deblu,

– Prowadziła cykliczne teleturnieje Kół Gospodyń Wiejskich,

– Pomagała w szyciu strojów i przygotowaniu dekoracji do szkolnych przedstawień w ramach przeglądów BAJDURKA,

– Od 3 lat Przewodnicząca Zarządu Osiedla Zabełcze – tak sformalizowała swoją działalność na rzecz Zabełcza,

– Ale od zawsze czyli od 34 lat udzielała się na rzecz parafii, która była niegdyś jedynym centrum kulturalnym osiedla,

– W trakcie kadencji Radnej jako Przewodnicząca Komisji Infrastruktury w Radzie Miasta Nowego Sącza zabiegała o zdobycie środków na remont i adaptację sali dla dzieci autystycznych,

– Modernizacja zjazdu do szkoły w Zabełczu,  z własnych środków ufundowała bramę wjazdową,

– Obecnie od 10 lat opiekuje się wraz z mężem Grotą Matki Bożej w Zabełczu,

– Od 2010 społecznie przewodniczy komisji mieszkaniowej miasta Nowego Sącza.

Katarzyna Dubiel – Nauczyciel bioligii i chemii w Gimnazjum w Barcicach.  Organizatorka wielu akcji i koncertow charytatywnych dla chorych i potrzebujacych dzieci z powiatu nowosadeckiego.

Sławomir Szczerkowski – Od 25 lat dba o wychowanie młodzieży w duchu patriotyzmu.  Strzelcy są zawsze gdy ich trzeba i to dzięki niemu i tylko niemu i dobrze wszyscy o tym wiedzą on powinien uzyskać ten tytuł bo robi to naprawdę bezinteresownie.  Jak nikt inny.

Aleksandra Głąb – Uczennica klasy III Liceum Ogólnokształcącego nr 6 w Nowym Sączu. Już od gimnazjum działa bardzo aktywnie na rzecz innych będąc wolontariuszem Centrum Wolontariatu Sursum Corda. Od kilku lat uczestniczy także w działaniach szkolnego wolontariatu na rzecz dzieci z oddziału zerowego oraz dzieci niedosłyszących ze Szkoły Podstawowej nr 2, przeprowadzając dla nich różnego typu zabawy i imprezy okolicznościowe (np. Andrzejki, Dzień Dziecka, tworzenie stroików i ozdób świątecznych, integracyjny pokaz mody, warsztaty plastyczne). Bierze udział w świątecznych zbiórkach żywności Caritas i włączała się w przeprowadzenie Festynu Parafialnego par. Ducha Świętego. Znalazła się także  w grupie laureatów VIII edycji małopolskiego projektu „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”. Jest otwarta na potrzeby innych, twórcza, aktywna, sumiennie podchodzi do zadań, realizuje własne ciekawe pomysły, potrafi nawiązać bardzo bliski k  ontakt ze swoimi podopiecznymi. Potrafi godzić pracę wolontariusza z obowiązkami szkolnymi, osiągając bardzo wysokie wyniki w nauce.

Ewa Martiszek – Uczennica klasy III Liceum Ogólnokształcącego nr 6 w Nowym Sączu. Bardzo aktywnie działa na rzecz szkolnego wolontariatu, współorganizuje i przeprowadza zabawy i imprezy okolicznościowe na rzecz  dzieci niedosłyszących ze Szkoły Podstawowej nr 2 oraz z oddziału zerowego  (np. Andrzejki, Dzień Dziecka, tworzenie stroików i ozdób świątecznych, integracyjny pokaz mody, warsztaty plastyczne, dzień zdrowej żywności). Odznacza się przy tym ogromnym wyczuciem potrzeb swoich podopiecznych, nawiązując z nimi bliski, przyjazny kontakt. Jest bardzo pracowita i twórcza, poświęca dużo ze swojego wolnego czasu samodzielnie przygotowując scenariusze i pomoce niezbędne do przeprowadzenia imprez i zabaw dla dzieci. Bierze udział w świątecznych zbiórkach żywności Caritas. Zaangażowała się w  przeprowadzenie Festynu Parafialnego par. Ducha Świętego. Aktywnie działa także na rzecz zespołu klasowego. Reaguje na potrzeby swoich rów  ieśników, niosąc pomoc z pełnym zaangażowaniem i oddaniem. Można o niej powiedzieć „dobra dusza” klasy, do której uczęszcza. Jest w grupie laureatów VIII edycji małopolskiego projektu „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”.

Małgorzata Skoczeń – Uczennica klasy III Liceum Ogólnokształcącego nr 6 w Nowym Sączu. Od kilku lat pracuje na rzecz dzieci z oddziału zerowego oraz dzieci niedosłyszących ze Szkoły Podstawowej nr 2 przeprowadzając dla nich różnego typu zabawy i imprezy okolicznościowe (np. Andrzejki, Dzień Dziecka, tworzenie stroików i ozdób świątecznych, integracyjny pokaz mody, warsztaty plastyczne). Bierze udział w świątecznych zbiórkach żywności Caritas oraz Fundacji Sądeckiej. Z dużym zaangażowaniem uczestniczyłąw przeprowadzeniu Festynu Parafialnego par. Ducha Świętego. Znalazła się także  w grupie laureatów VIII edycji małopolskiego projektu „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”. Jest bardzo przyjazna otwarta na potrzeby innych, twórcza, aktywna, sumiennie podchodzi do zadań.

Aleksandra Popiół – Uczennica klasy III Liceum Ogólnokształcącego nr 6 w Nowym Sączu. Bardzo aktywnie działa na rzecz szkolnego wolontariatu współorganizuje i przeprowadza zabawy i imprezy okolicznościowe na rzecz  dzieci niedosłyszących ze Szkoły Podstawowej nr 2 oraz z oddziału zerowego  (np. Andrzejki, Dzień Dziecka, tworzenie stroików i ozdób świątecznych, integracyjny pokaz mody, warsztaty plastyczne, dzień zdrowej żywności). Potrafi nawiązać nawiązać  bardzo bliski, przyjazny kontakt ze swoimi małymi podopiecznymi. Współuczestniczy w opracowaniu scenariuszy i pomocy niezbędnych do przeprowadzenia imprez i zabaw dla dzieci. Bierze udział w świątecznych zbiórkach żywności Caritas.

Anna Stochmal – Uczennica klasy III Liceum Ogólnokształcącego nr 6 w Nowym Sączu. Aktywnie działa na rzecz szkolnego wolontariatu współorganizuje i przeprowadza zabawy oraz imprezy okolicznościowe na rzecz  dzieci niedosłyszących oraz oddziału zerowego ze Szkoły Podstawowej nr 2  (np. Andrzejki, Dzień Dziecka, tworzenie stroików i ozdób świątecznych, zajęcia  plastyczne). Przygotowała wiele materiałów i pomocy służących do przeprowadzenia zajęć plastycznych z dziećmi. By umilić czas swoim małym podopiecznym wykorzystuje swój talent plastyczny wcielając się w różne postacie z bajek i gier.  Bierze udział w świątecznych zbiórkach żywności Caritas.Znalazła się także  w grupie laureatów VIII edycji małopolskiego projektu „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia” oraz Sądeckiego Biegu Radości. Znalazła się także  w grupie laureatów VIII edycji małopolskiego projektu „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”.

Monika Dyrlaga – Uczennica klasy III Liceum Ogólnokształcącego nr 6 w Nowym Sączu. Aktywnie działa na rzecz szkolnego wolontariatu współorganizuje i przeprowadza zabawy oraz imprezy okolicznościowe na rzecz  dzieci niedosłyszących oraz oddziału zerowego ze Szkoły Podstawowej nr 2  (np. Andrzejki, Dzień Dziecka, tworzenie stroików i ozdób świątecznych, zajęcia  plastyczne). Angażując swój czas, środki, a nawet członków rodziny przygotowuje materiały i pomoce służące do przeprowadzenia zajęć plastycznych z dziećmi. By umilić czas swoim małym podopiecznym wykorzystuje swój talent plastyczny wcielając się w różne postacie z bajek i gier, opracowuje ciekawe scenariusze. Bierze udział w świątecznych zbiórkach żywności Caritas i Sądeckiej Fundacji. Jest  laureatką VIII edycji małopolskiego projektu „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia” oraz Sądeckiego Biegu Radości.

Klaudia Leśniak – Uczennica klasy II Liceum Ogólnokształcącego nr 6 w Nowym Sączu. Od dwóch  lat pracuje bardzo aktywnie na rzecz dzieci z oddziału zerowego ze Szkoły Podstawowej nr 2. Przeprowadzała dla nich różnego typu zabawy i imprezy okolicznościowe (np. Dzień Dziecka, Dzień  Matki, zajęcia  plastyczne). Bierze udział w świątecznych zbiórkach żywności Caritas oraz Fundacji Sądeckiej. Brała aktywny udział w zbiórkach środków finansowych na rzecz ciężko chorych. Regularnie angażuje się także w działania na rzecz osób niepełnosprawnych, podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Sączu, uczestnicząc tam w spotkaniach integracyjnych, porankach poetyckich i innych imprezach okolicznościowych. Jest bardzo sumienna, zaangażowana i oddana w swoich działaniach.

Lucyna Zieleń – Uczennica klasy II Liceum Ogólnokształcącego nr 6 w Nowym Sączu. Bardzo aktywnie pracuje na rzecz dzieci z oddziału zerowego ze Szkoły Podstawowej nr 2. Przeprowadzała różnego typu zabawy i imprezy okolicznościowe (np. Dzień Dziecka, Dzień  Matki, Dzień Czystego powietrza, zajęcia  plastyczne). Regularnie pomaga paniom z oddziału zerowego w prowadzonych zajęciach, przygotowuje pomoce dydaktyczne. Bierze także udział w świątecznych zbiórkach żywności Caritas oraz Fundacji Sądeckiej. Regularnie angażuje się także w działania na rzecz osób niepełnosprawnych, podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Sączu, uczestnicząc w spotkaniach integracyjnych, porankach poetyckich i innych imprezach okolicznościowych. Jest bardzo sumienna, zaangażowana, potrafi nawiązać bardzo bliski i ciepły kontakt ze swoimi podopiecznymi.

Martyna Lipińska – Uczennica maturalnej klasy II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Nowym Sączu. Od kilku lat działa bardzo aktywnie w wolontariacie „Sursum Corda”. Bierze udział w różnych działaniach i akcjach – przez długi czas zajmowała się dziećmi w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 7 oraz dziećmi niepełnosprawnymi – w świetlicy Stowarzyszenie „Nadzieja” Obecnie z wielkim zaangażowaniem przygotowuje akcję charytatywną „Swięta Wojna”  – jest to międzyszkolny mecz, z którego dochód zostanie przeznaczony na leczenie ucznia jednej z sądeckich szkół średnich chorego na białaczkę. Martyna poza działalnością w wolontariacie również w życiu codziennym wykazuje się postawą prospołeczną służąc pomocą osobom z najbliższego otoczenia. Jest wrażliwa i otwarta na potrzeby innych.

Dagmara Salamon – Założyła klasy autystyczne w zespole szkół w Chełmcu. Od wielu lat znajduje sposoby by pomóc (nawet finansowo) ludziom którzy najbardziej tej pomocy potrzebują.

Renata Rosłaniec – Najbardziej  pozytywna i zaangażowana wolontariuszka jaką można spotkać. Od  2013 roku z wielkim Sercem i zaangażowaniem pomaga  rodzinom  ,które mają dziecko z niepełnosprawnoscią intelektualną…i samym dzieciom….założyła Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną Światełko Nadziei.  Zorganizowała Msze Św,. dla Rodzin z dziećmi ze sprzężeniami…,organizuje wycieczki,spotkania w Sali Zabaw Mały Robinson…dla Rodzin z Dziećmi…np.wspólne  Mikołajki,Rozpoczęcie Roku Szkolnego,Dzień Dziecka..pamięta o Urodzinach Dzieci i zawsze przygotuje mały upominek,Organizuje Przemarsze Ulicami miasta Nowy Sącza..aby pokazać,ze Dzieci z autyzmem i innymi sprzężeniami nie są gorsze…ze są Cudowne i Wyjątkowe…. Jeździ pomagać dzieciom  już po całej Polsce…  Przyjmuje telefony  i wysłuchuje ,poradzi..nawet w środku nocy…  organizuje zbieranie nakrętek,które zawozi do potrzebujących dzieci…sama przywozi Dzieci na zajęcia rehabilitacyjne swoim samochodem ze szkoły do Światełka Nadziei .  Zawsze uśmiechnięta,tryskająca energią…i pomysłami…niesamowita…cierpliwa…

Marcin Rosłaniec – uczeń maturalnej klasy Liceum Katolickiego w Zespołu Szkół Katolickich im. bł. P.J. Frassati w Nowym Sączu.  Od 2013 Roku bardzo czynny Wolontariusz  w Stowarzyszeniu Światełko Nadziei i w Centrum Terapii Zmysłów Światełko Nadziei  w Nowym Sączu.  założył  Grupę Wolontariatu…..,która stara się prowadzić…   Bardzo wrażliwy na los dziecka…  zawsze czynnie    pomaga,nie zważa na swoje obowiązki,. Razem z mamą prowadzi oprawę muzyczną na Mszach dla Dzieci ,które zorganizowała mama dla Rodzin z dzieckiem  niepełnosprawnym Intelektualnie.  Czynnie włącza się w rożnego rodzaju Akcie niesienia Pomocy,czy w szkole ,czy w Światełku Nadziei. Pomaga przy organizacji wspólnej Wigilii,Mikołajek,Można zawsze na Nim polegać.

Jarosław Słaby – to 24- letnia osoba całkowicie oddana życiu kulturalnemu w Małopolsce. Absolwent Wydziału Technicznego PWSZ w Nowy Sączu oraz Państwowej Szkoły Muzycznej  I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Nowym Sączu. Od 2003 członek Orkiestry Dętej w Mystkowie, a od 2011 jej Prezes. Aktywnie współpracuje z wieloma zespołami promującymi kulturę ludową oraz muzykę: Mystkowianie z Mystkowa, Mszalniczanie z Mszalnicy, Skalnik z Kamionki Wielkiej, Lachy z Nowego Sącza, Mała Helenka z Chełmca, Starosądeczanie ze Starego Sącza, Piecuchy z Nawojowej, Zespół  Parafialny Verbena z Librantowej, Zespół Vernyhora.Obecnie prymista w Kapeli Zespołu Podegrodzie z Podegrodzia. Współzałożyciel Zespołu Regionalnego Librantowianie z Librantowej w roku 2014 oraz jego aktywny działacz, który przyczynił się do pozyskania środków na zakup strojów dla Zespołu.  W wieku 18 lat założył własną działalność gospodarczą.Od 2009 mistrz w szkółkach ginących zawodów Prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu. Przez lata organizator wielu przedsięwzięć kulturalnych stanowiących alternatywę dla młodzieży, w celu organizacji czasu wolnego ( zajęcia modelarskie, nauka gry na instrumentach). Propagator inicjatyw w celu zachowania tożsamości kulturowej w zakresie muzyki oraz stroju Lachów Sądeckich. Działacz na rzecz społeczności lokalnej Mystkowa. Aktywnie pomaga w organizacji WOŚP w Podegrodziu w zakresie organizacji i obsługi nagłośnienia.  Od 2015 roku wolontariusz w Małopolskim Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu oraz Galerii Sztuki Współczesnej BWA „Sokół”. W swoich działaniach Jarosław dał się poznać jako osoba odpowiedzialna, poważnie traktująca powierzone mu zadania. Wrażliwa i otwarta na potrzeby innych. Zawsze uśmiechnięta i chętna do działania.

W dniu 28 października 2015 r. o godz. 24.00 zakończył się pierwszy etap Konkursu „SPOŁECZNIK I WOLONTARIUSZ ROKU 2015”. Na posiedzeniu w dniu 30 października Kapituła dokonała oceny dokonań zgłoszonych kandydatów, oraz zliczenia oddanych głosów. Po przeprowadzonym głosowaniu zostały wybrane i nominowane do drugiego etapu konkursu następujące osoby:

Nominowani do tytułu - SPOŁECZNIK ROKU 2015 MIASTO NOWY SĄCZ

[poll id=”14″]

Nominowani do tytułu - SPOŁECZNIK ROKU 2015 POWIAT NOWOSĄDECKI

[poll id=”15″]

Nominowani do tytułu - WOLONTARIUSZ ROKU 2015 MIASTO NOWY SĄCZ

[poll id=”16″]

Nominowani do tytułu - WOLONTARIUSZ ROKU 2015 POWIAT NOWOSĄDECKI

[poll id=”17″]

Plakat Społecznik-Wolontariusz 2015 poziom