Członkowie Kapituły Stowarzyszenia Nowosądecka Wspólnota, która ma dokonać wyboru „Człowieka Wielkiego Serca Roku 2014” spotkali się na pierwszym posiedzeniu. W spotkaniu uczestniczyli prezydent Ryszard Nowak – Przewodniczący Kapituły, proboszcz parafii Ducha Św. o. Józef Polak, rektor PWSZ w Nowym Sączu prof. dr hab. inż. Zbigniew Ślipek, rektor WSB-NLU w Nowym Sączu prof. dr hab. Leszek Sosnowski, prezes stowarzyszenia Nowosądecka Wspólnota Tadeusz Nowak oraz członkowie Stowarzyszenia – radny Kazimierz Sas i Czesław Baraniecki – Sekretarz Kapituły. Podczas posiedzenia członkowie Kapituły zapoznali się z regulaminem kapituły i konkursu oraz omówili zasady i przebieg VI edycji konkursu. Ustalono następujący preliminarz:

– I etap- zgłoszenia kandydatów do konkursu od 27 kwietnia do 11 maja /do godz. 24.00/

– II etap – głosowanie na nominowanych do tytułu Człowiek Wielkiego Serca Roku 2014 /5 osób z (zam.) Nowego Sącza i 5 osób (zam.) z powiatu nowosądeckiego/ od 17 maja do 7 czerwca /do godz. 24.00/

– GALA W RATUSZU Nowy Sącz ul. RUNEK 1 w dniu 19 czerwca o godzinie 17.00.

 

Comments are closed.