Głównym celem posiedzenia było uzupełnienie składu osobowego zarządu i wybór nowego prezesa w miejsce ustępującego dotychczasowego – Jana Roska.

Działalność stowarzyszenia w ostatnim okresie – w imieniu zarządu przedstawił w sposób bardzo ciekawy i interesujący – posiłkując się środkami audiowizualnymi Jan Rosiek.

Miłym akcentem spotkania było wyróżnienie Medalionem Okolicznościowym Stowarzyszenia zasłużonych dla naszej organizacji członków:

1. Leokadii Sławeckiej
2. Andrzeja Orchela
3. Kazimierza Pazgana
4. Józefa Pogwizda

Prezes Jan Rosiek wręczając odznaczenia powiedział: Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota ma zaszczyt poinformować, że został Pan(i) uhonorowany medalionem okolicznościowym Nowosądeckiej Wspólnoty za szczególną aktywność w Stowarzyszeniu i ogromny wkład pracy w jego codzienną działalność oraz inicjatywy umacniające autorytet Wspólnoty. Gratulując wyróżnienia wyrażam nadzieję na dalszą współpracę i kolejne inicjatywy służące podnoszeniu prestiżu naszej organizacji.

Do zarządu zostali zgłoszeni: Stanisław Dobosz, Władysław Gruca i Bogumiła Oleksy. Uczestnicy Walnego jednogłośnie wybrali ww. osoby. Uzupełniono również skład Komisji Rewizyjnej. (zrezygnowali z członkostwa Leokadia Sławecka oraz Czesław Baraniecki). Jednogłośnie zostali wybrani: Bożena Matusik i Elżbieta Siokało.

Bardzo ciepło o pracy dotychczasowego prezesa mówił Andrzej Orchel – przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Również pozytywnie o działalności Jana Rośka wypowiedział się współzałożyciel stowarzyszenia Kazimierz Sas. Pracę dotychczasowego prezesa ocenił bardzo wysoko.

Jan Rosiek rekomendując Tadeusza Nowaka na funkcję prezesa zarządu powiedział m.in.: absolwent AGH. Po studiach pracował w Technikum Kolejowym w Nowym Sączu w charakterze nauczyciel zawodu dając się poznać jako znakomity pedagog i przyjaciel młodzieży. Potrafi umiejętnie łączyć pracę zawodową z działalnością społeczną, której poświęca wiele czasu. W 2002 r. wyborcy powierzyli mu mandat radnego. W radzie przewodniczył Komisji Praworządności Rady Miasta Nowego Sącza. Od samego początku założenia naszego Stowarzyszenia jest aktywnym jego członkiem. W 2012 r. na Walnym Zebraniu Członków wybrany został wiceprezesem Zarządu SNW. Podejmuje wiele działań związanych z pomocą materialną dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce. Przewodniczy Społecznemu Komitetowi Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nowym Sączu. Tadeusz Nowak to wspaniały człowiek, zawsze można na niego liczyć.

W głosowaniu jawnym (zgodnie ze statutem) Tadeusz Nowak został jednogłośnie (jeden głos wstrzymujący – Tadeusza Nowaka) wybrany prezesem Zarządu Stowarzyszenia Nowosądecka Wspólnota. GRATULUJEMY.
Życzymy nowo wybranemu prezesowi dużo zdrowia, sił i sukcesów w przewodzeniu tej pięknej i już wielce zasłużonej organizacji pozarządowej jaką jest Nowosądecka Wspólnota.

Comments are closed.