Konkurs – komunikat

Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota w Nowym Sączu oraz Społeczny Komitet Budowy Pomnika Józefa Piłsudskiego w Nowym Sączu, we współpracy z: Archiwum Narodowym w Krakowie, Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu „Orionem”. Stowarzyszeniem na Rzecz Integracji Środowisk Akademickich, oraz Instytutem Józefa Piłsudskiego 

 

w Londynie, zapraszają nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Nowego Sącza, powiatów: sądeckiego, limanowskiego i gorlickiego, do udziału w Konkursie Historycznym pt. „Jechałem czerwonym tramwajem socjalizmu aż do przystanku niepodległość, ale tam wysiadłem”. Ewolucja myśli politycznej Józefa Piłsudskiego.


Konkurs ma na celu upamiętnienie, obchodzonej w bieżącym roku, 100-letniej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, a także propagowanie idei budowy pomnika J. Piłsudskiego w Nowym Sączu, zainteresowanie uczestników problematyką polskich koncepcji politycznych przełomu XIX i XX w. oraz kształtowanie postaw patriotycznych.

Dla laureatów konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Archiwum Narodowego w Krakowie – www.ank.gov.pl . Konkurs został objęty patronatem honorowym Prezydenta Miasta Nowego Sącza oraz Rady Miasta Nowego Sącza.