Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota w Nowym Sączu organizuje konkursu „SPOŁECZNIK – WOLONTARIUSZ ROKU 2015”. Jest to kolejna edycja tego konkursu którego celem, jest wyłonienie i nadanie tytułu „SPOŁECZNIKA ROKU”, który przyznawany jest corocznie osobie dorosłej za szczególne osiągnięcia w działalności na rzecz społeczności lokalnej, oraz tytuł „WOLONTARIUSZ ROKU”, który przyznawany jest corocznie osobie młodej (do 25-go roku życia) z okazji „Międzynarodowego Dnia Wolontariusza” i ma na celu uhonorowanie osób pracujących bezinteresownie na rzecz innych. Konkurs ten ma za zadanie te osoby uhonorować. Wyłonienia tych osób dokonuje Kapituła w której są obecni i byli Przewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza i Powiatu nowosądeckiego. Pierwsze organizacyjne posiedzenie Kapituły odbyło w dniu 28 września 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 33. Na tym posiedzeniu omówione zostały zasady konkursu oraz przyjęto harmonogram jego przeprowadzenia.

PLAKAT KONKURSU

Comments are closed.