W dniu 31 lipca 2015 r. odbyło się drugie posiedzenie Kapituły konkursu „SKUTECZNY w DZIAŁANIU 2015”.
Na posiedzeniu tym byli obecni:
– Jan Budnik – Prezes Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej przy Parafii św. Kazimierza,
– Maciej Chełmecki – Prezes Zarządu Miejskiego Klub SHDK RP,
– Bożena Damasiewicz – Prezes Zarządu Fundacji Pomyśl o Przyszłości,
– Stanisław Dobosz – Członek Zarządu Stowarzyszenia Nowosądecka Wspólnota,/Sekretarz Kapituły/
– Bożena Fryc – Prezes Zarządu Fundacji Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA”,
– Lidia Iwanczewska – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Sądeckie Forum Kobiet,
– Wiesław Kądziołka – Prezes Zarządu TKKF Dąbrówka,
– Tomasz Michałowski – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Dla Miasta”,
– Tadeusz Nowak – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Nowosądecka Wspólnota,/Przewodniczący Kapituły/
– Tadeusz Potoczek – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Porozumienie Sądeckie,
– Adam Sobczyk – Prezes Zarządu Oddziału PTTK „Beskid”,
– Zofia Wcisło – Prezes Zarządu Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo”.

W wyniku głosowania wybrano pięć osób nominowanych do drugiej tury konkursu.

Są to:

– Alina Bożyk,
– Kamil Filipowski/ Łukasz Wideł,
– Tadeusz Frączek,
– Ppłk Bogusław Kawończyk,
– Ks. Tadeusz Sajdak.

Głosowanie na osoby nominowane jest od 1 sierpnia do 31 sierpnia do godz. 24.00.
Można głosować:
– internetowo na stronie stowarzyszenia http://snw.org.pl/#konkurs-skuteczny-w-dzialaniu
– kuponowo /kupony należy dostarczyć do siedziby stowarzyszenia w Nowym Sączu ul. Narutowicza 2 w terminie do 3 września 2015 r. włącznie/.
Dla osób biorących udział w głosowaniu kuponowym, które podadzą pełne dane /imię, nazwisko, adres, nr telefonu, / będzie na gali wylosowana wartościowa nagroda.
Uroczysta Gala odbędzie się 12 września o godz. 16.00 w Miasteczku Galicyjskim ul. Lwowska 226.
Gorąco zapraszamy do głosowania na swoich kandydatów.

Comments are closed.