[poll id=”10″]

Ks. Tadeusz Sajdak (Powiat Nowosądecki) – Ksiądz Dyrektor okazał się doskonałym organizatorem, który potrafił nawiązać twórczą współpracę z samorządami, a także z lokalną społecznością. Szybko uporządkował i rozwiązał sprawy własności gruntów, konserwację i zabezpieczenie Ołtarza i już w kwietniu 2002 roku było możliwe rozpoczęcie budowy Domu Pielgrzyma.Przebieg i tempo budowy Domu Pielgrzyma świadczy o niezwykłej skuteczności działaniaKsiędza Dyrektora Tadeusza Sajdaka. Wprawdzie był On, jak sam twierdzi, narzędziem w rękach Bożej Opatrzności, i zapewne stamtąd otrzymywał pomoc, jednak Jego osobiste cechy jak pracowitość, wytrwałość, otwartość na ludzi, zdolności organizacyjne i skromność wywarły wyraźny wpływ na szybką i skuteczną realizację postawionych zadań i zamierzeń. Dziś patrząc na starosądecki Papieski Ołtarz oraz na dzieła powstałe w jego otoczeniu trzeba zauważyć, że są one świadectwem ogromu pracy, zdolności organizacyjnych i skuteczności działania Księdza Sajdaka.

Tadeusz Frączek (Powiat Nowosądecki) – Uznawany jest za jednego z najlepszych w kraju specjalistów w zakresie przeprowadzania operacji metodą laparoskopii. By w konieczności takiego zabiegu oddać się w jego ręce, pacjenci przyjeżdżają z nawet odległych stron kraju. Zawsze znajduje dla nich czas, choć czasami są to konsultacje odbywające się nawet późnym wieczorem. Jest również cenionym chirurgiem-ortopedą. Od lat sprawuje opiekę medyczną nad zawodniczkami znanego w świecie klubu „Muszynianka”, który jest najsilniejszym w kraju zespołem kobiecej siatkówki. Wielkie medyczne umiejętności i olbrzymia łatwość nawiązywania kontaktu z pacjentami sprawiają, iż chcący się leczyć u tego doktora dosłownie oblegają także gabinety specjalistycznych przychodni medycznych, w których ordynuje poza działalnością szpitalną. Wyznaje, że znacznie trudniejsze od osiągnięcia sukcesu medycznego na sali operacyjnej bywa przekonanie pacjenta, że warto podjąć wysiłek możliwie najszybszego powrotu do aktywności. W wyzwalaniu tej determinacji doktor Frączek jest wręcz mistrzem. Zabiega o nieustanne wzbogacanie krynickiej lecznicy w nowoczesną aparaturę. Argumentuje to jej ulokowaniem „na krańcu świata”, bo z Krynicy -Zdroju jest rzeczywiście daleka droga do dobrze wyposażonych centrów diagnostycznych. Wiele razy okazało się, że zbyt długa w przypadku ciężkich urazów. Dodatkowo niesie pomoc Hospicjum Św. Ojca Pio w Stróżach.

Kamil Filipowski/ Łukasz Wideł (Nowy Sącz) – Założyciele i prezesi Nowosądeckiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei, Kamil Filipowski prezes oraz Łukasz Wideł wiceprezes. Nowosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kolei powstało w 2009 roku jako grupa pasjonatów kolei. Od 2009 roku opiekują się Izbą Tradycji Kolejarzy Węzła Sądeckiego znajdującą się na końcu peronu I na dworcu PKP w Nowym Sączu – jest to jednocześnie oficjalna siedziba Stowarzyszenia i miejsce spotkań klubowych. Od 2011 roku zajmują się także organizacją przejazdów turystycznych pociągami retro malowniczą trasą Galicyjskiej Kolei Transwersalnej na odcinku z Nowego Sącza do Chabówki. Biorą aktywny udział w konsultacjach polityki transportowej, przekazujemy nasze uwagi do rozkładu jazdy, inicjujemy zmiany z korzyścią dla pasażera. To ich zaangażowaniu można zawdzięczać, że linia kolejowa Nowy Sącz –Chabówka nie została zlikwidowana. Ich stowarzyszenie ponadto prowadzi sekcję modelarską, na szczególną uwagę zasługują kolekcje modeli w skali H0, a także imponujące modele kartonowe lokomotyw i wagonów w skali 1:25, niektóre długości ponad 1 metra. Prowadzą prace konserwatorskie przy Izbie Tradycji. Są inicjatorami akcji „Teraz Twoja Kolej” – promującą zalety transportu kolejowego na Sądecczyźnie. Od wiosny 2015 roku opiekują się zabytkowym parowozem Ty2-29 na terenie lokomotywowni Nowy Sącz. Od czerwca 2015 roku ich stowarzyszenie realizuje projekt „Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej” we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

Alina Bożyk (Nowy Sącz) – jest rodowitą sądeczanką. Od ponad 30 lat pracuje w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii jako pielęgniarka anestezjologiczna. Tańczyła w zespole ludowym, pisze wiersze, projektuje grafiki komputerowe, maluje obrazy. Przez 35 lat (od 17 roku życia) tańczyła w zespole regionalnym „Sądeczanie”. Od 2010 roku pisze wiersze i projektuje grafiki komputerowe. Tworzy obrazy abstrakcyjne i surrealistyczne. Od 2 lat maluje pastelami. Dorobek poetycko-artystyczny spowodował, że w ostatnim czasie, a zwłaszcza w latach 2013-2014 Alina Bożyk została dostrzeżona w środowiskach poetycko-malarskich w kraju i za granicą. Jej teksty są wyświetlane na murach Krakowa, na ulicy Brackiej. Została nagrodzona Złotym Jabłkiem Sądeckim przez Starostwo Powiatowe za krzewienie kultury i folkloru sądeckiego. W 2014 roku dostała Złote Pióro Międzynarodowego Stowarzyszenia AADP za dotychczasową twórczość literacką i aktywność w promowaniu polskiej poezji. Organizuje wieczory poetycko – muzyczne. Współpracowała społecznie z Muzeum Okręgowym, organizując wieczory poezji, Muzea Nocą. W 2014 roku, po powrocie z Brukseli, zgłosiła Nowy Sącz do udziału w międzynarodowym projekcie: Czytanie Rocznicowe w Polsce i Belgii. Odbyło się już 18 czytań rocznicowych tekstów zmarłych poetów polskich. Są to spotkania poetycko – muzyczne i społeczno – integracyjne. Wiersze czytają mieszkańcy Nowego Sącza i okolic. Oprawę muzyczną wykonują społecznie muzycy i wokaliści przy współpracy lokali w różnych miejscach Starego i Nowego Sącza. Angażuje ludzi z ulicy, jej imprezy są otwarte i każdy może przyjść, posłuchać, poczytać, albo ujawnić swój talent. Mobilizuje ludzi do działania i sama daje przykład aktywnej pracy. Od roku 2014 należy do Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, którego została prezesem.

Ppłk Bogusław Kawończyk (Nowy Sącz) – Za dyrektorowania Ppłk Bogusława Kawończyka od wielu lat sądecka Służba Więzienna kieruje więźniów do wykonywania prac społecznych na rzecz osób chorych. Prowadzone działania są wynikiem i konsekwencją prowadzonych w tutejszej jednostce oddziaływań resocjalizacyjnych, opartych na założeniach programu readaptacji społecznej dla skazanych. Głównym założeniem realizowanych działań resocjalizacyjnych, jest dążenie do wzbudzenia empatii u więźniów wobec potrzeb i losu drugiego człowieka, nabycie nowych umiejętności społecznych i zawodowych przez włączenie osadzonych w działania o charakterze opiekuńczym, rewalidacyjnym oraz rehabilitacyjnym w stosunku do osób chorych i niepełnosprawnych. Ppłk Bogusław Kawończyk pomimo pracy w Krakowie, bardzo często odwiedza Nowy Sącz i zawsze jest gotowy do współpracy z sądeckim samorządem.