STOWARZYSZENIE NOWOSĄDECKA WSPÓLNOTA

12
Marzec 2015
Uchwała nr 5/2015
document-428334_1280

UCHWAŁA nr 5/2015 Zarządu Stowarzyszenia Nowosądecka Wspólnota z dnia 11. 03. 2015 r. w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków. Na podstawie Statutu Stowarzyszenia Rozdział IV § 20 p. 2 Zarząd Stowarzyszenia zwołuje   Walne Zebranie Członków w dniu 25. 03. 2015 r. o godz. 16.30 w pierwszym terminie i 17. 00 w drugim terminie z następującym porządkiem Zobacz więcej…

More Details
document-428334_1280
12
mar Marzec 2015
Uchwała nr 5/2015

UCHWAŁA nr 5/2015 Zarządu Stowarzyszenia Nowosądecka Wspólnota z dnia 11. 03. 2015 r. w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków. Na podstawie Statutu Stowarzyszenia Rozdział IV § 20 p. 2 Zarząd Stowarzyszenia zwołuje   Walne Zebranie Członków w dniu 25. 03. 2015 r. o godz. 16.30 w pierwszym terminie i 17. 00 w drugim terminie z następującym porządkiem Zobacz więcej…

More Details
12
Marzec 2015
Profilaktyczne badania prostaty
medical-563427_1280 (1)

Bezpłatne profilaktyczne badania PROSTATY/ z krwi/ zapobiegające rakowi, dla osób po 45 roku z Nowego Sącza, w przypadku nieprawidłowych wyników USG wraz z konsultacją lekarską. Zgłoszenia przyjmowane będą w kwietniu, od pon. do piątku, w godz. 11.00 – 13.00 pod nr. tel. 883366647,607898148.Badania realizuje DIAGMED Nowy Sącz ul. Lwowska 20. Ilość miejsc ograniczona. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota przy finansowym Zobacz więcej…

More Details
medical-563427_1280 (1)
12
mar Marzec 2015
Profilaktyczne badania prostaty

Bezpłatne profilaktyczne badania PROSTATY/ z krwi/ zapobiegające rakowi, dla osób po 45 roku z Nowego Sącza, w przypadku nieprawidłowych wyników USG wraz z konsultacją lekarską. Zgłoszenia przyjmowane będą w kwietniu, od pon. do piątku, w godz. 11.00 – 13.00 pod nr. tel. 883366647,607898148.Badania realizuje DIAGMED Nowy Sącz ul. Lwowska 20. Ilość miejsc ograniczona. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota przy finansowym Zobacz więcej…

More Details
14
Styczeń 2015
Noworoczny integracyjny turniej tenisa stołowego
white-board-593350_1280
white-board-593350_1280
14
sty Styczeń 2015
Noworoczny integracyjny turniej tenisa stołowego
12
Październik 2014
Nadzwyczajne Posiedzenie Członków Stowarzyszenia
startup-594090_1280

Głównym celem posiedzenia było uzupełnienie składu osobowego zarządu i wybór nowego prezesa w miejsce ustępującego dotychczasowego – Jana Roska. Działalność stowarzyszenia w ostatnim okresie – w imieniu zarządu przedstawił w sposób bardzo ciekawy i interesujący – posiłkując się środkami audiowizualnymi Jan Rosiek. Miłym akcentem spotkania było wyróżnienie Medalionem Okolicznościowym Stowarzyszenia zasłużonych dla naszej organizacji członków: Zobacz więcej…

More Details
startup-594090_1280
12
paź Październik 2014
Nadzwyczajne Posiedzenie Członków Stowarzyszenia

Głównym celem posiedzenia było uzupełnienie składu osobowego zarządu i wybór nowego prezesa w miejsce ustępującego dotychczasowego – Jana Roska. Działalność stowarzyszenia w ostatnim okresie – w imieniu zarządu przedstawił w sposób bardzo ciekawy i interesujący – posiłkując się środkami audiowizualnymi Jan Rosiek. Miłym akcentem spotkania było wyróżnienie Medalionem Okolicznościowym Stowarzyszenia zasłużonych dla naszej organizacji członków: Zobacz więcej…

More Details
10
Październik 2014
Zawody strzeleckie „Sokole Oko”
bird-359143_1280

Zawody strzeleckie „Sokole Oko” o puchar Prezesa Stowarzyszenia Nowosądecka Wspólnota Jana Rośka. Już po raz trzeci Zespół ds. kultury fizycznej, sportu i turystyki Stowarzyszenia Nowosądecka Wspólnota zorganizował zawody strzeleckie. W turnieju uczestniczyło 30 osób. Współzawodnictwo odbywało się na strzelnicy LOK w Nowym Sączu. Zawody prowadził mjr. Gozdecki – szef strzelnicy. Honory gospodarza czynił przewodniczący osiedla Zobacz więcej…

More Details
bird-359143_1280
10
paź Październik 2014
Zawody strzeleckie „Sokole Oko”

Zawody strzeleckie „Sokole Oko” o puchar Prezesa Stowarzyszenia Nowosądecka Wspólnota Jana Rośka. Już po raz trzeci Zespół ds. kultury fizycznej, sportu i turystyki Stowarzyszenia Nowosądecka Wspólnota zorganizował zawody strzeleckie. W turnieju uczestniczyło 30 osób. Współzawodnictwo odbywało się na strzelnicy LOK w Nowym Sączu. Zawody prowadził mjr. Gozdecki – szef strzelnicy. Honory gospodarza czynił przewodniczący osiedla Zobacz więcej…

More Details
29
Wrzesień 2014
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
write-593333_1280

Zarząd Stowarzyszenia działając zgodnie ze Statutem R. IV.§ 21 p.1 a, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w dniu 10. 10. 2014 r. o godz. 16.30 w pierwszym terminie i 17.00 w drugim terminie z następującym porządkiem obrad: • Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków SNW • Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza zebrania • Uchwalenie porządku obrad Zobacz więcej…

More Details
write-593333_1280
29
wrz Wrzesień 2014
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia działając zgodnie ze Statutem R. IV.§ 21 p.1 a, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w dniu 10. 10. 2014 r. o godz. 16.30 w pierwszym terminie i 17.00 w drugim terminie z następującym porządkiem obrad: • Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków SNW • Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza zebrania • Uchwalenie porządku obrad Zobacz więcej…

More Details
4
Wrzesień 2014
Uwaga maturzysto!
apple-256261_1280

Każdemu maturzyście oraz odpowiedzialnemu rodzicowi, któremu zależy na dobrym przygotowaniu do matury w 2015 roku, polecamy nasze kursy maturalne. Witamy Cię przyszły Maturzysto. Rozpoczynamy rekrutację na kursy maturalne z matematyki, języka polskiego, języka angielskiego i języka niemieckiego w roku szkolnym 2014/2015. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu w sprawie korepetycji i przed maturalnego repetytorium.

More Details
apple-256261_1280
4
wrz Wrzesień 2014
Uwaga maturzysto!

Każdemu maturzyście oraz odpowiedzialnemu rodzicowi, któremu zależy na dobrym przygotowaniu do matury w 2015 roku, polecamy nasze kursy maturalne. Witamy Cię przyszły Maturzysto. Rozpoczynamy rekrutację na kursy maturalne z matematyki, języka polskiego, języka angielskiego i języka niemieckiego w roku szkolnym 2014/2015. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu w sprawie korepetycji i przed maturalnego repetytorium.

More Details
Historia stowarzyszenia:

Pomysł powstania Stowarzyszenia zrodził się na początku 2008r. „Nowosądecka Wspólnota” powstała niemal spontanicznie: jako rezultat przyjacielskich bądź koleżeńskich spotkań, rozmów i dyskusji ludzi wrażliwych, rozumiejących innych, czujących potrzebę wspierania potrzebujących pomocy, otwartych na nowe idee – po prostu ludzi wspaniałych i gorących serc.Stowarzyszenie uznało, że jego szczególną misją będzie bezinteresowna służba społeczna realizowana w każdym środowisku, przede wszystkim zaś wsród dzieci i młodzieży, a także wsród ludzi chorych, niepełno sprawnych, e-wykluczonych, samotnych i bezradnych; zatem tam wszędzie, gdzie owa społecznikowska pomoc jest najbardziej oczekiwana i pożądana.

Te humanistyczne wartości i cele działania sprawiły, że do Stowarzyszenia przystąpili m. in. nauczyciele, pedagodzy, lekarze, politolodzy, prawnicy, bankowcy, przedstawiciele administracji samorządowej, działacze różnych organizacji społecznych i zawodowych. Opracowaliśmy statut i inne dokumenty Stowarzyszenia „Nowosądecka Wspólnota”. Dokonaliśmy rejestracji towarzystwa. Okreslilismy ambitne zadania krótko – i długofalowe, wśród nich akcentujemy:

– niesienie pomocy ludziom niepełnosprawnym i odrzuconym społecznie;
– świadczenie pomocy starszym, zagubionym społecznie, samotnym i biednym (m. in. rencistom i emerytom);
– wspieranie wszelkich form pozalekcyjnej edukacji dzieci i młodzieży;
– potrzebę edukacji informatycznej (m.in. obsługa komputera i korzystanie z Internetu dla e-wykluczonych).

Stowarzyszenie pragnie działać w sposób konkretny, podejmować wymerne i niezbędne zadania, mozliwie szybko i efektywnie odpowiadać na zapotrzebowanie społeczne, zawsze służyć pomocną dłonią. Obietnice i pustosłowie zawsze będą Nowosądeckiej Wspólnocie obce. Nie zamierzamy też krytykować innych (ludzi stowarzyszeń, związków czy organizacji), którzy swoją aktywność społeczną ograniczają do deklaracji i obietnic. Nie zajmujemy się polityką. Stowarzyszenie nie jest biznesowe. Sądeczanie mają ogromny dorobek, szczególnie na niwie kultury, oświaty, gospodarności. Są to ludzie niezwykle pracowici, o wielkim potencjale twórczym, ludzie bardzo ambitni, konsekwentnie realizujący podjete zamierzenia. Osiągają wiele sukcesów, które są znane nie tylko w Nowym Sączu, ale daleko poza granicami naszego królewskiego miasta.

Ale trzeba też stwierdzić, że jest wielu Sądeczan w których drzemią wielkie pokłady aktywności. Są to ludzie, którzy w różnych dziedzinach chcieli by się realizować ale często nie wiedzą jak to zrobić, bywa, że nie chcą wychodzić przed szereg, uważają, że jeżeli nie są proszeni do realizacji różnych przedwsięzięć, tzn. że są niepotrzebni. Z myślą o takich ludziach-mając powyższe na uwadze postanowiliśmy wyjść im naprzeciw i proponujemy pracę w naszym Stowarzyszeniu.

Nasza misja

Jesteśmy organizacją pozarządową, niebiznesową, niedziałającą dla osiągnięcia zysku, skupiającą specjalistów z zakresu psychologii, pedagogiki, prawa, współpracy z administracją publiczną.

Nasza misja

W swoich szeregach zrzeszamy również trenerów, szkoleniowców, konsultantów, osoby pragnące pracować dla innych.

Nasza misja

Działamy na rzecz ludzi potrzebujących pomocy: przedewszystkim zaś wśród dzieci i młodzieży, osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, niepełnosprawnych, e-wykluczonych.

Nasza misja

Prowadzimy indywidualną i grupową pomoc pedagogiczną i psychologiczną, szkolenia z różnych dziedzin wiedzy, wszelkiego rodzaju warsztaty.

Nasza misja

Tworzymy specjalistyczne projekty programy w zakresie: edukacji, sportu, turystyki i rekreacji, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii.

Nasza misja

Przeciwdziałamy, pomagamy i uczymy pomagać.

Nasza misja

W naszej pracy opieramy się na wartościach humanistycznych, obywatelskich i proekologicznych.

Nasza misja

W naszej pracy opieramy się na wartościach humanistycznych, obywatelskich i proekologicznych.

Nasza misja

Nie zajmujemy się polityką.

 

KRS

Dla naszego stowarzyszenia 23 listopada 2011 r. jest to ważna data. Z tym dniem nasza organizacja została wpisana do rejestru Organizacji Pożytku Publicznego. Zatem uzyskaliśmy możliwość, aby podatnicy przekazywali na nasze konto 1% odpis od podatku w 2011 r. Zarząd stowarzyszenia zwrócił się do wszystkich swoich członków o wsparcie inicjatywy odpisu podatku i szerokie rozpropagowanie idei pomocy z zebranych funduszy dla potrzebujących. Szczególnie wiele pracy temu przedsięwzięciu poświęcili: Czesław Baraniecki, Jakub Ciurka, Stanisław Kaim, Tadeusz Nowak, Jan Rosiek, Józef Wiktor. Odzew na nasz apel przerósł nasze wszelkie oczekiwania. Zebraliśmy prawie 40 tys. złotych. Jest to zasługa wielu osób, które wypełniając PIT nie zapomniały o przekazaniu darowizny 1%. Dla pięciu osób założyliśmy konta, na które podatnicy bezpośrednio mogli wpłacać stosowne kwoty. Tym sposobem mogliśmy pomóc w leczeniu osób: jednej przebywającej w śpiączce mózgowej, siostrom urodzonym z porażeniem mózgowym czy dwóm osobom, które uległy wypadkowi i są sparaliżowane. Opiekujący się chorymi wyrażali wielką wdzięczność i składali podziękowania za wsparcie i pomoc materialną.

Podziękowanie za Dar Serca

W imieniu Zarządu Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota pragniemy gorąco podziękować wszystkim darczyńcom za wpłaty 1% i wszelka inną pomoc. Wszystkim Ofiarodawcom składamy serdeczne podziękowania za dar serca, dzięki któremu mogliśmy pomóc w rehabilitacji osób, których dotknął zły los ? choroba, utrata zdrowia, nieszczęście. Dziękujemy wszystkim, którzy z poświęceniem i w różnych formach przyczynili się do umożliwienia im leczenia i rehabilitacji. Pozwolili uwierzyć w pomyślną przyszłość. Bardzo dziękujemy za wsparcie finansowe i rzeczowe osobom Wielkiego Serca. Bez Was nie moglibyśmy pomóc Naszym Potrzebującym Z serca dziękujemy za to, że nas wspieracie i nadajecie sens naszemu działaniu.

PROJEKTY

Przedszkole w Kamionce Wielkiej

W dniu 1 września 2011 roku Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota przy udziale partnera jakim jest gmina Kamionka Wielka, uruchomiło Punkt Przedszkolny pod adresem Kamionka Wielka 162. Do naszego przedszkola uczęszcza 50 dzieci z terenu gminy Kamionka. Są to trzy, -cztero i pięciolatki (21 dziewczynek i 29 chłopców). W pięknie wyremontowanym i wyposażonym budynku, obok Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamionce Wielkiej dwoma grupami wiekowymi opiekuje się profesjonalnie przygotowana kadra. Są to: 5 nauczycielek- specjalistek od nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, dwie pomoce, sprzątaczka i kierownik punktu. W przedszkolu odbywają się również zajęcia prowadzone przez specjalistów z języka angielskiego, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej i logopedii. Zatrudniamy również pielęgniarkę i dietetyka. Pierwszego września obiekt został poświęcony przez księdza proboszcza Stanisława Ruchałę. Całkowity koszt projektu „Jestem Przedszkolakiem z Kamionki Wielkiej” wynosi prawie 1,3 mln. zł. (www.akademi-usmiechu.edu.pl)

Badania profilaktyczne dla mężczyzn

Łagodny rozrost prostaty to jedno z najczęstszych schorzeń dotykających mężczyzn po 45 roku życia jedynie wczesne rozpoznanie choroby pozwala na podjęcie właściwej terapii i szybkie złagodzenie dolegliwości.
W miesiącach kwiecień – lipiec 2011 roku już po raz III Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota – Zespół ds. ochrony zdrowia i pomocy socjalnej – realizowało projekt pn. „Badania profilaktyczne prostaty”, którego celem było określenie ryzyka zachorowania na raka prostaty oraz popularyzowanie wiedzy na temat schorzeń gruczołu krokowego.
W ramach projektu mężczyźni – mieszkańcy Nowego Sącza, którzy ukończyli 45 lat mogli skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania raka prostaty. Z badań skorzystało 270 mężczyzn u 22 osób wykryto nieznacznie podwyższony poziom PSA co stanowi ok. 8% przebadanych. Dodatkowo 8 osobom o podwyższonym PSA zaproponowano badanie USG wraz z konsultacją specjalistyczną. Przeprowadzone przez Centrum Medyczne Batorego badania profilaktyczne prostaty – sfinansowane w całości przez Urząd Miasta Nowego Sącza – cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców Nowego Sącza.

Badania ankietowe w szkołach: przemoc, alkohol, papierosy.

Zakończono badania.

KURSY

Kurs dla Seniorów przegonić wnuka

Zakończono rekrutację.

Kurs MS PowerPoint 2007-2010

Zakończono rekrutację.

Kurs podstawowej obsługi komputera

Zakończono rekrutację.

Kurs zastosowanie Excel'a

Zakończono rekrutację.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Adres korespondencyjny:

Siedziba:
Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota
ul. Narutowicza 2 (I piętro) 33-300 Nowy SączDane teleadresowe:


Telefon: +48 883 366 647
E-mail: sekretariat@snw.org.pl
Strona WWW: www.snw.org.pl
Skype: Stowarzyszenie.Nowosadecka.WspólnotaDane urzędowe:


REGON: 120773781
NIP: 7343338305
KRS: 0000313330
Konto Bankowe: ING Bank Śląski o/Nowy Sącz 96 1050 1722 1000 0090 7458 2470